Program – Tønsberg/Vidaråsen (Østlandet)

Høstens program

Fra og med søndag 8. oktober feirer vi også Søndagshandlingen for barn. Dette er en liten gudstjeneste for barn som varer i ca 15 minutter. Alle barn i skolealder, fra første klasse til konfirmasjon, er hjertelig velkomne til å delta. De voksne deltar ikke i selve gudstjenesten, men er velkomne til å være med i kapellet.

Søndag 3. September
kl 11.00 Menneskevielsens Handling
kl 12.00 Dåp av tre barn

Søndag 17. September
kl 12.00 Dåp av to barn

Søndag 8. Oktober
kl 10.15 Søndagshandlingen for barn
kl 11.00 Menneskevielsens Handling
etterpå kaffe og
bidrag: Menneskevielsens Handling som en erfaringens vei – Kristen gudstjeneste, et mysterium i offentligheten

Søndag 5. November
kl 10.15 Søndagshandlingen for barn
kl 11.00 Menneskevielsens Handling
etterpå kaffe og
innledning til samtale: Menneskevielsens Handling som en erfaringens vei – Forkynnelse

Søndag 3. Desember
kl. 10.15 Søndagshandlingen for barn
kl. 11.00 Menneskevielsens Handling
etterpå kaffe og
innledning til samtale: Menneskevielsens Handling som en erfaringens vei – Ofring

Vi fortsetter med temaet «Menneskevielsens Handling som en erfaringens vei» i det nye året.

Hjertelig velkommen!