Tønsberg/Vidaråsen (Østlandet)

Det holdes Menneskevielsens handling 4-6 ganger hvert år. Dersom tidspunkt ikke står oppgitt her, ta kontakt med Elisabeth Sykora, mobil 413 47 335/ elisabeth.sykora@gmail.com, for forespørsel.

Tromsø

Kristensamfunnet har en studiegruppe i Tromsø. Vi møtes annenhver onsdag kl. 19.30. – 21.30. til studier.
Det meste av studiematerialet har vært knyttet til Rudolf Steiners foredrag over kristologiske temaer.
En gang i måneden har vi evangelielesning med tekstene fra det nye testamentet, credo og Fader Vår.
Gruppen er åpen for alle med interesse for temaene og for Kristensamfunnets virke.
Ta kontakt på telefon 48211347 til Ingeborg, 41169330 til Jon Ola, eller epost: ingma.reistad@gmail.com.

Solborg (Østlandet)

Det holdes Menneskevielsens handling 2-4 ganger hvert år. Dersom tidspunkt ikke står oppgitt her, ta kontakt med Daan Ente, mobil 484 43 975/ ente.daan@gmail.com, for forespørsel.

Haugalandet (Vestlandet)

Det holdes Menneskevielsens handling 2-4  ganger hvert år. Dersom tidspunkt ikke står oppgitt her, ta kontakt med John Rawcliffe,  tlf. 56 90 22 29 | mobil 905 53 065/ john.rawcliffe@online.no  for forespørsel.

Vallersund (Trøndelag)

Det holdes Menneskevielsens handling 2-4 ganger hvert år. Dersom tidspunkt ikke står oppgitt her, ta kontakt med Siri Schultze-Florey, mobil 476 00 635/ siris-f@hotmail.com eller Markus Schultze-Florey, 909 84 725/ markussf@online.no for forespørsel.