Program

Fredag 21.04 kl. 19.00 Religiøs fornyelse er Kristensamfunnets impuls.
                                 Innledning og samtale.

Lørdag 22.04 kl. 10.00 Menneskevielsens handling

                   kl.11.00 Kaffe

                   kl. 11.30-12.30 Religiøs fornyelse

                                        Innledning og samtale.

Søndag 23.04. kl. 11.00 Menneskevielsens handling

                     kl. 12.00 Kaffe

                     kl. 12.30-13.30 Åpen samtale.

Logg inn